Guho 6.5

Ni Glenn Ford B. Tolentino
Bulatlat.com

Niyayanig ng tigatig itong aming pananalig
Pagkaraan ng orasyon-ritwal ng lumang kahapon,
Ngayo’y pinaghihiwalay ng Langit; ang lupa’t tubig.

Pumusyaw ang dasal-alay sa dambana ng alawig
Nang mangabasag ang santo sa templo ng Panginoon,
Niyayanig ng tigatig itong aming pananalig.

Pagkat mga puso’y karbong nangitim sa halumigmig
Ng romansa at titig sa kahubdan ng daigdig—
Ngayo’y pinaghihiwalay ng Langit; ang lupa’t tubig.

Bumalikwas sa daluyong na atas ng ligalig,
Mangaglimi at umawit—habang nagalaw ang along
Niyayanig ng tigatig itong aming pananalig.

Kung ito ang nasa’t plano ng Dakilang-Mang-uusig
Tanggapin ang pasya’t hatol na madugong rebolusyon,
Ngayo’y pinaghihiwalay ng Langit; ang lupa’t tubig.

Kalkulado ang pagguho sa mga bagay at tao
Batid Niya ang hanggahang Imperyalismo’t Impyerno.
Niyayanig ng tigatig itong aming pananalig,
Ngayo’y pinaghihiwalay ng Langit; ang lupa’t tubig.

Share This Post