Balik-Tanaw | Death, life, and greater compassion Sunday of Lent

Death, brokenness and lament are overwhelming themes that surround the 5th Sunday of Lent. And these are part of the growing crescendo of spiritual disorder as we approach Easter, coming from themes of thirst and blindness. But, spoiler alert, there’s an invisible string that ties the different stories of death, brokenness and lament across our scripture. That invisible string is the promise of life and resurrection.

Malaking sanhi ng pagkaburyong ay ang mabagal na takbo ng kaso sa bansa na may kinalaman sa bulok na hustisya. Kadalasan naghihintay ng anim na buwan para sa paglilitis at lagi itong hindi natutuloy. Marami sa mga nakakulong ay inosente at sinampahan ng gawa-gawang kaso subalit walang sapat na kakayanan para makakuha ng tulong ligal.