Pambansang wika at ang panghahalimaw ng NTF-ELCAC

Wala sa lugar ni kakayahan ng NTF-ELCAC na magsuri ng mga akda. Kung gustong magsulat nila Badoy at Celiz ng literaturang “di subersibo,” magsulat sila. Ngunit malaking insulto sa utak nating mga Pilipino na diktahan ng isang “task force” para sugpuin ang rebolusyonaryong kilusan ang ating sensibilidad, panlasa at kakayahang magproseso ng nababasa at bumuo ng sariling kritika.

BLOOD RUSH | Edel Garcellano’s Decolonial Project*

Garcellano’s “The Philippines As Yugoslavia Revisited” wields academic freedom as a tool to crystallize the best aspects of so-called competing paradigms. But this is less an affirmation of the “marketplace of ideas,” a faux heterodoxy that has no other function but to fragment and marginalize in the name of pluralism than Garcellano’s thoughtful engagement with dialectical thought and totality.

Community Pantry Ph: Hugpungan ng ginhawa at pag-iral ng use value

Sa pagsulpot ng mga Community Pantry sa buong kapuluan, nagkaroon ng bagong hugpungan o pagkakatagpo-tagpo. Sa hugpungang ito, matingkad ang diwa ng kolektibismo na may potensyal na makipagtalaban sa gutom, karahasan at pandemya. Litaw rin ang materyal na pag-iral ng use value (laban sa exchange value) upang makamtan ng mamamayan ang kanilang mga pangangailangan.

BLOOD RUSH | People’s war for the 21st century

In the midst of a heightened climate of impunity, this current volume locates the place of the people’s war as a revolutionary process in which alternatives are approached in terms of tactical and strategic objectives. In doing so, resistance is foregrounded as both an actual reality and a goal of people’s war taking place in two different and parallel spheres, namely, organized and legal street protest and the underground revolutionary armed struggle.