Jose Maria Sison and people’s literature, art and culture *

What he had accomplished in six decades of continuous political writing and support for cultural programs become a benchmark for the sustained nationalist and pro-people development of literature, arts and culture, the milestones of which are undeniable in the unprecedented production of socially and politically motivated and conscious body of work.

Save Our Schools (SOS) Report:  Salugpungan Ta’ tanu Igkanogon Community Learning Center

School Profile 3: Salugpungan Ta’ tanu Igkanogon Community Learning Center, Compostela Valley, 5 Nob. 2015 Ni ROLAND B. TOLENTINO Bulatlat.com May limang guro sa Ta’ tanu Igkanogon Community Learning Center, at ang pinakasenior rito ay si Artemia Olivar, edad 54. Hanggang Grade 7 pa lamang ang kapasidad ng center. Pero mahaba na ang karanasan nito…

Save Our Schools (SOS) Report: Community Technical College of Southeastern Mindanao

School Profile 2: Community Technical College of Southeastern Mindanao, Tagum City, Davao Del Norte, 4 Nob. 2015 Ni ROLAND B. TOLENTINO Bulatlat.com Nang magbukas ang Community Technical College of Southern Mindanao (CTCSM) noong Hunyo 2015, may 37 mag-aaral sa elementarya, 77 sa hayskul, at 184 sa kolehiyo. Ito ang natatanging eskwelahan sa Save our Schools…

Rebiswalisasyon ng Petroglyph

Bawat imahen ay nakaugnay sa kabuuan, ang individual ay nakaugnay sa kolektibo. Hypertext kumbaga na sa sariling pag-unawa ng biswal na nakikinig (ang tumutunghay) nagkakaroon ng halaga at kabuluhan ang pagdanas. Pero hindi tulad ng mga petroglyph, ang pag-aakda ni Malto ay nagsasaad ng mas halatang ugnayan ng lokal at global, ng nasyonal at transnasyonal, ng natural at teknolohikal. Dahil na rin ito, mas mahaba ang karanasan ng kasalukuyan sa mga pagdanas ng nauna sa kanya.

GUNITA NG SALITA Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com May sabit ang independence day speech ni Presidente Noynoy Aquino sa Naga City. Ang inaakala niyang tahimik, under-the-radar (kaya nga sa Naga City ito ginanap) na talumpati sa bansa ay nabasag ng heckling ng isang Em Mijares, estudyante ng Ateneo de Naga University, na sumigaw, “Patalsikin ang Pork…

GUNITA NG SALITA Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ang Boracay ay ang mitikal na mirage ng gitnang uring bakasyon at mataas na uri ng weekend na libangan o weekday na chill. Kahit pa marami nang lokal na turista ang nakapunta rito, marami pa rin sa ating mamamayan ay walang muwang ukol dito, kasing layo ng Batanes,…

GUNITA NG SALITA Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ang pagtatapos (graduation) ay ang pagkaloob ng edukasyonal na institusyon ng akademikong degree sa estudyanteng nagtatapos (ang graduate). Ito ang ofisyal na huling sandali ng pagiging estudyante, ang pagtuldok dito; at ang simula ng pagiging gradwado, ang kagyat na espasyo matapos ang tuldok. Seremonyas lang ang pagtatapos pero…

GUNITA NG SALITA Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ang grado ay pag-uuri, kung ang isang bagay o nilalang ay mataas o mababang uri’t kalidad, kung ito ay angat o lagapak sa pamantayang sinasambit. Grinagrado ang isang artifact (papel, performance ng estudyante sa klase, quota ng manggagawa sa pabrika, paningin ng mata, at iba pa) batay sa…