Isla ng Talim

NI PHILIP ANORICO*
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 21, July 1-7, 2007

Inikid ko ang pisi
Sa tubig inihagis
Lawang nakabalabal
Alon ng kislap at biyaya.

Nagpagaspas ang kawayan
Gintong kumikinang,

Tumatagay sa laot
Ang kasama, nahapong mangingisda.
Lungayngay ang bangka sa pritil.
Ito ngayon ang himbing ng gabi
Maaaring humilata nang walang agam-agam.

May 18, 2007
Brgy. Sapang, Talim Island

Inilathala ng
(Bulatlat.com)

Matapos kong basahin ang tulang “Balagtas” ni Tata Raul Funilas sa kanyang aklat na Halugaygay sa Dalampasigan, naakit ako sa paggamit niya sa akrostika. Kung kaya sinubukan kong gumawa ng katulad bilang ehersisyo sa pagsusulat. Sa susunod, ang pagtutumbalik naman sana ang magawa ko. – Ang may-akda

*Si Philip Anorico ay estudyante ng BA Philippine Studies sa Unibersidad ng Pilipinas (UP).

Share This Post