Panday na ang Punglong Hahango sa Bayan (Alay kay Axel Pinpin)

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 19, June 17-23, 2007

Wala akong baril at pangal na itak,
Wala ring salapang at punyal na bangas;
Ang tanging sukbit ko ay isang panulat
Ng mga tula kong gustong makalipad.

Pisara ko’y banig nitong himpapawid,
Laksang pag-aaklas bumuntis sa isip;
Natutong magdasal umamot sa langit:
Nawa’y maging punglong ubod nang balasik
Ang linyang taludtod ng likha kong Awit,
Upang asintahin ang ulo ng ganid
Na nagpapahirap sa bayan kong amis.

Paglipad ng punglo’y humanda ka Bayan,
May pulang sisilay sa gawing silangan;
Katawang mong ngimay aking lulunasan.

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post