Balik-Tanaw | Bagong-anyo at Balat-kayo

https://twitter.com/altermidya/statu
s/1481511183731474433/photo/1

By REV. HAZEL JOYCE-SALATAN
AWIT-UTS

Lukas 9:28-36

Ginugunita ang Linggo na ito bilang “Transfiguration Sunday”. Ito ang panahon kung saan nasaksihan ni Pedro, Juan at Santiago ang pagbabagong-anyo ng mukha at nagningning sa kaputian ang kasuotan ni Hesus habang Siya ay nananalangin. Nakita din nila si Moises at Elias. Sa hindi maipaliwanag na nasaksihan, nasambit ni Pedro “Panginoon, mabuti at andito kami.Gagawa kami ng tatlong kubol para sainyo”. Ang sabi sa teksto ay hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi. Narinig nila ang tinig na nagsalita mula sa ulap, “Ito ang aking Anak, ang aking Pinili. Pakinggan ninyo siya!”

Mabigat ang mga nakaraang linggo at araw para sa mga piniling paglingkuran ang sambayanan. Ang piliin ang puspusang paglilingkod sa sambayanan habang payak ang maging pamumuhay ay isang dakilang desisyon nang pag-aalay ng buhay. Hindi ito nalalayo sa sinabi ni Hesus sa Mateo 16:24, “ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin”.

Ang bunga ng pagbabagong-anyo ay mula sa pagkakahubog ng tao sa pakikipamuhay sa mga aba at mga bulnerableng mga komunidad. Ang makita at masaksihan ang tunay na kalagayan ng lipunan ang siyang magtutulak sa atin na tumindig para sa mga api at dukha. Hindi tayo magkakasya na panoorin na lamang ang iba’t-ibang uri ng pandarahas at panggigipit sa mamamayang isinasantabi ng mga nasa poder.

Madami ang sumagot sa tawag ng paglilingkod, madami ang piniling mag-alay ng buhay. Ngunit katulad ni Hesus, sila ay dinakip, pinatawan ng gawa-gawang kaso at pinatay.

Dinakip at pinatawan ng gawa-gawang kaso si Dr. Maria Natividad Marian “Natty” Castro, isang mabuting doktor at tapat na naglilingkod sa mga mahihirap na komunidad.

Marahas na demolisyon ang naranasan ng mga residente ng Patungan sa ngalan ng “development” para sa iilan. Habang madaming residente ang mawawalan ng tirahan at kabuhayan. Ilan din sa mga residente ang dinakip at pinatawan ng gawa-gawang kaso.

Pinatay ng mga militar ang mga guro ng Lumad Bakwit School, mga kabataan na piniling mag-alay ng buhay sa kanayunan at paglingkuran ang sambayanan.

Noong Biyernes ay naganap ang paggunita ng EDSA Revolution o kilala din na People Power I. Ito ay pag-alala ng tagumpay ng mga nagkaisang mga Pilipino para patalsikin ang diktaturang Marcos. Ito din ay pagkilos at pagpapakita na hindi kinalimutan ang mga Pilipino na nag-alay ng kanilang buhay sa panahon ng Martial Law.

Sa kabuuan ng kasaysayan, madami na ang pinatay na mga nagsusulong at nagtatanggol ng karapatang pantao. Madami pa ang desaparasido. Madami pa ang mga nakakulong at patuloy na pinagbabantaan ang buhay dahil sa patuloy ng pagkilos upang maisulong ang katarungan na nakabatay sa tunay na kapayapaan.

Ang pagbabagong-anyo o pagpapanibagong-hubog ay nagaganap sa tuwing pinipili natin na pumanig sa mga api, aba at mga bulnerable sa lipunan. Isang mataas na pagpupugay para sa lahat nang nag-alay ng kanilang mga buhay!

Kabalintunaan nito ay ang talamak na pagbabalat-kayo ng mga madami sa mga pulitiko ngayong panahon ng eleksyon. Ang balat-kayo ay uri ng pagkukunwari at panlilinlang. Sa likod ng mga pangakong plataporma ay ang nagtatagong mga pansariling interes. Sa ganda ng kanilang mga sinasabi ay madalas nagiging katulad tayo ni Pedro na hindi alam ang sinasabi at pinipili natin na manatili na lamang sa kasalukuyang kalagayan at hayaan tayong pagsamantalahan ng iilan.

Ang pagiging mapanuri at mapagmatyag sa panahon ngayon ang panawagan sa ating lahat. Piliin natin ang mga lider na pinipiling magbagong anyo tungo sa ikakabuti ng nakakarami at hindi ang nagbabalat-kayo na puro salita at punong-puno ng paglilinlang.

At kung ang katulad na pagpapanibagong-hubog na naganap kay Hesus ay magdudulot ng kamatayan para sa kaligtasan ng api at aba, araw-araw nating piliin na mag-alay ng buhay hanggang makamit ang buhay na ganap at kasiya-siya dito sa lupa gaya ng sa langit. (https://www.bulatlat.org)

Balik-Tanaw is a group blog of Promotion of Church People’s Response. The Lectionary Gospel reflection is an invitation for meditation, contemplation, and action. As we nurture our faith by committing ourselves to journey with the people, we also wish to nourish the perspective coming from the point of view of hope and struggle of the people. It is our constant longing that even as crisis intensifies, the faithful will continue to strengthen their commitment to love God and our neighbor by being one with the people in their dreams and aspirations. The Title of the Lectionary Reflection would be Balik –Tanaw , isang PAGNINILAY . It is about looking back (balik) or revisiting the narratives and stories from the Biblical text and seeing ,reading, and reflecting on these with the current context (tanaw).

Share This Post