Month: March 2013

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA (Para ulit kay Kristel Tejada, 16) Nakidalamhati sila sa pamilya ng patay– badha sa mukha ang panghihinayang lungkot ang tinig, balikat ay lungayngay. Ang wika nila’y ganito: “Ipinagutos kahapon ang pagrebisa nitong patakaran sa matrikula.” “Wala kaming magagawa sa palisiya ng mga eskwela.” “‘Wag sanang katasin ng mga militante ang kamatayan…