Tags: roland tolentino

Save Our Schools (SOS) Report: Community Technical College of Southeastern Mindanao

School Profile 2: Community Technical College of Southeastern Mindanao, Tagum City, Davao Del Norte, 4 Nob. 2015 Ni ROLAND B. TOLENTINO Bulatlat.com Nang magbukas ang Community Technical College of Southern Mindanao (CTCSM) noong Hunyo 2015, may 37 mag-aaral sa elementarya, 77 sa hayskul, at 184 sa kolehiyo. Ito ang natatanging eskwelahan sa Save our Schools…

Ang malling ay hindi na lamang malling, ang malling ay isang anyo ng kontra-rebolusyonaryo na kalakaran na ang pang-araw-araw na politika ay makamayagpag, at maetsapwera ang politikal na lohika ng ating panlipunan at historikal na relasyon sa mall at karanasan. NI ROLAND TOLENTINO Bulatlat Ganito nagsimula ang pagninilay na ito.  Banggit ng mga kaibigang Sarah…

Ang isang indikasyon na namamayagpag (kumikita o nabiyayaan ng pondo) ang unibersidad ay kung mayroon itong mga bagong gusaling itinatayo. Pero may kanya-kanyang inunlad ang mga pangunahing unibersidad sa Metro Manila. Ang paraan ng paglawak ng infrastruktura ay mas ugnay pa hindi sa pagyaman ng akademikong kagalingan kundi ng mismong pagyaman ng unibersidad, kasama ang…

NI ROLAND TOLENTINO Bulatlat Sa pagitan ng itaas ng gitna ng sikmura, at pinapaligiran ng tiyan, maliit na bituka, atay at pantog, matatagpuan ang pancreas. Mahalaga ang pancreas dahil una, ito ang lumilikha ng pancreatic juices na lagakan ng importanteng enzymes para matunaw ang pagkain, at ikalawa, ito ang lumilikha din ng ilang hormones, kasama…