Tags: Nora Aunor

Nora Aunor, Monique Wilson demand justice for Kidapawan farmers

“Bumaba na sila dahil wala naman slang nagagawang kabutihan para sa mamamayan lalo na sa mga mahihirap na tao… Nagmasaker sila ng mga taong walang ibang kahilingan kundi bigas.” (They should step down because they are not doing anything good for the people, especially the poor…They massacred those who were only asking for rice.) — Nora Aunor