Tags: joi barrios

NI JOI BARRIOS Inilathala ng Bulatlat Mahal na kabaro, Mahal na kapatid, Ang balita tungkol sa babaeng ginahis, nagsakdal, at nagpalit ng testimonya ay balitang batid kong lumatay sa bawat dibdib, pinipilit ang bawat isa na bumagtas sa ngayon at sa nakalipas, sa ngayon at sa hinaharap. Pagkat paano nalilimot ang gahasa? Ang paghablot ng…

(Pasintabi sa mga makatang Amado V. Hernandez, Rio Alma, Jose Lacaba at Bienvenido Lumbera) NI JOI BARRIOS-LEBLANC Bagong Alyansang Makabayan Women’s Desk Inilathala ng Bulatlat Hindi na kailanman. Hindi na kailanman ang alembreng tinik, ang bilanggong pulitikal na tumatanaw sa kapirasong langit[1] ang takot sa pasismo na namamahay sa dibdib. Hindi na kailanman ang kondesa…

NI JOI BARRIOS Inilathala ng Bulatlat Vol. VIII, No. 7, March 16-29, 2008 Longhino, Longhino! Sundalo kang Romano. Ikaw na pumukol ng sibat, Sa tagiliran ni Kristo, Pagkat nais matanto Kung ang hininga niya’y Tuluyan nang napugto. Ikaw na bulag, Ngunit sa tilamsik ng dugo, Ay nakakita ng liwanag. Ay, Longhino! Ngayo’y Semana Santa na…

Ni Joi Barrios* Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy – Alliance of Concerned Teachers Ang akala ng lahat May layang magpahayag, Ngunit tayo lang ay nalingat May batas nang di mapaliwanag. (Mayroon nga ba talaga? Tiyak na tiyak?) May estasyon sa telebisyon, Bawal magbilang ng resulta ng eleksiyon, May pahayagang waring pinagbawalan Tumanggap ng…