Tags: grade

GUNITA NG SALITA Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ang grado ay pag-uuri, kung ang isang bagay o nilalang ay mataas o mababang uri’t kalidad, kung ito ay angat o lagapak sa pamantayang sinasambit. Grinagrado ang isang artifact (papel, performance ng estudyante sa klase, quota ng manggagawa sa pabrika, paningin ng mata, at iba pa) batay sa…