Tags: Florencio Butch Abad

After the storm, what? | To the radical and unwavering conviction of the Martial Law activists

“Those who profess to favor freedom and yet depreciate agitation, are people who want crops without ploughing the ground; they want rain without thunder and lightning; they want the ocean without the roar of its many waters. The struggle may be a moral one, or it may be a physical one, or it may be both. But it must be a struggle. Power concedes nothing without a demand. It never did and it never will.” – Frederick Douglass

Ni: REYWYNX MORGADO Dapat Aquino Patalsikin Sa mga anomalyang gawain pangulo siya na magnanakaw kaban ng bayan inagaw Dapat Aquino Patalsikin Abad niya’y alipin sila’y magnanakaw na tunay Pilipino’y binibitay Dapat Aquino Patalsikin malaki ang kanyang pananagutan sa bayan halatang walang matuwid na daan sa pamumunong dahas pera ng bayan kinakamkam at winawaldas Dapat aquino…