Year: 2020

The books I read in 2019

1. Blow-Up and Other Stories by Julio Cortázar, Paul Blackburn (Translator). Unfamiliar, intriguing, but creative narratives and plotlines. Stories about madness, compassion, and complexity of modern living. 2. Smaller and Smaller Circles by F.H. Batacan. The first few pages are surreal, apt description of Payatas. A crime novel, page-turner, and a rare look into the…

Sunod: bagong henerasyon ng genre ng gulantang at kilabot

Swak ang tagpuang pampanahunan ng Sunod. Nakapeg ang epekto ng pagbabawal sa pagsasalita ng Wikang Filipino sa araw-araw na danas sa kasalukuyang modernidad ng mga bagets, senior citizen at burgis na estadong tagapangasiwa ng lipunang Pilipino. Lingid sa dilim ng pelikula ang kaugnayan nito sa nakaprogramang pabukakà na kabuhayan ng 13 milyong transnasyonalisadong OFW. Sa…