Day: November 23, 2009

Ni ROLANDO B. TOLENTINO Kulturang Popular Kultura Bulatlat.com Iba-ibang panahon, iba-iba ang genre na tinatangkilik sa telebisyon. Minsan ay namumutiktik ng gameshows sa panahong matapos ang Asian crisis ng 1997, patungo sa kasalukuyang krisis ng 2009. Nagtransforma ang ibang genre: mula sa walang katapusang melodrama series kung saan nakita natin ang kamusmusan at pagdadalaga ng…

Ni ROLANDO B. TOLENTINO Kulturang Popular Kultura Bulatlat.com Matatagpuan ang sign na “Tubero” tapos ay ang numero na makokontak ito. Sa ibang pagkakataon, may proper name sa henerikong trabaho, halimbawa “Joey, tubero, 4381705” o “Enteng Tubero 9244899.” Makikita itong maliliit na karatula, kasing laki ng karatula ng destinasyon sa jeep, sa mga poste ng Meralco…

By MARYA SALAMAT
Unlike other post-martial law administrations that used assumption of jurisdictions (AJ) mostly to quell already ongoing strikes, the Arroyo regime has used these orders not only to quell ongoing strikes but also to make sure workers cannot strike at all. As a result, fewer strikes have been recorded, allowing Arroyo to claim that “industrial peace” is improving. Nothing could be farther from the truth.